ZKM zelfonderzoek


Heb
 je het gevoel vast te lopen in bijvoorbeeld werk of relatie?
Doe je graag de dingen perfect, stel je hoge eisen en ben je daardoor nooit tevreden?
Heb je een nieuwe functie en moeite om je plek te vinden?
Ben je vooral gericht op wat anderen van je verwachten waardoor je kwijt bent wat jezelf wilt en wil je weer meer de regie nemen?

Herken je je in één van bovengenoemde vragen? Dan heb je veel aan een ZKM zelfonderzoek.

ZKM staat voor ZelfKennisMethode of ZelfKonfrontatieMethode’. Het is een wetenschappelijke onderbouwde methodiek die snel inzicht geeft in gedragspatronen. Je gaat aan de slag met jouw levensverhaal en brengt belangrijke gebeurtenissen in kaart die van invloed zijn op wie je nu bent. Die ga je verbinden met gevoelens.
In korte tijd ontdek je gedragspatronen en thema’s in je functioneren. Je ontdekt hoe ervaringen uit het verleden doorwerken in het hier en nu en je soms in de weg zitten. Op heldere en effectieve wijze ontstaat zelfinzicht. Vanuit deze inzichten worden gewenste veranderingen ingezet. Je ontdekt welke kwaliteiten en waarden als een rode draad door je verhaal lopen, en hoe je die bewuster kunt gaan inzetten.
Het ZKMzelfonderzoek is een afgerond traject van 6 tot 8 gesprekken.

ZKM: een wetenschappelijk bewezen methode

De ZelfKennisMethode is gebaseerd op de narratieve psychologie en de door prof. Hubert Hermans ontwikkelde ‘Waarderingstheorie’. De ZKM is ontwikkeld vanaf midden jaren ’70 aan de Universiteit van Nijmegen. Zie ook www.huberthermans.com. Vele (promotie)onderzoeken hebben de effectiviteit van deze methode wetenschappelijk aangetoond.

Om nieuwe eilanden te ontdekken
moet je de kust verlaten