Voice Dialogue

Ontdek de verschillende kanten van jezelf.

Merk je dat je soms verschillende, vaak tegenstrijdige kanten in jezelf ervaart?

Bijvoorbeeld een kant die erg gedreven, enthousiast is en niets wil missen en een kant die verlangt naar rust, even niets moeten.
Of
Een kant die voor veiligheid kiest en blijft bij de huidige baan en tegelijkertijd een avontuurlijke kant die liever ontslag neemt.
Of
Een plichtsgetrouwe kant die doet wat er van je verwacht wordt en een rebelse kant die daar helemaal geen zin in heeft.

Ieder mens heeft vaak verschillende kanten en “ikken” die ergens iets van vinden of met andere ogen naar de wereld kijken. Dat kan soms erg verwarrend zijn.
De ene kant kan bovendien meer aanwezig zijn terwijl een andere kant op de achtergrond is geraakt.

Mijander werkt met de Voice Dialogue methode

Bij Voice Dialogue ga je op een andere manier naar jezelf kijken. Je beschouwt jezelf als een persoon die niet uit één maar uit een heleboel “ikken” bestaat. Je gaat in gesprek met die verschillende kanten van jezelf. Je ervaart dat je als het ware de bus bestuurd waarin al die “ikken” zitten. Als buschauffeur kan je bepalen wie wanneer voor of achterin de bus zit.

Wat is het resultaat?
Voice Dialogue helpt:

  • om jezelf beter te leren kennen, je krijgt inzicht in je eigen gedrag;
  • om beter te weten wat je motiveert en waarom je welke keuzes maakt;
  • effectiever en bewuster sturing te geven aan je handelen.

Wat is Voice Dialogue?
Voice Dialogue is een eenvoudige en niet oordelende methode om mensen te ondersteunen bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. Het uiteindelijke doel is dat mensen effectiever en bewuster sturing geven aan hun eigen handelen. Voice Dialogue is begin jaren '70 ontwikkeld door het Californische psychologenechtpaar Hal en Sidra Stone.

Niet alles wat we onder ogen zien kunnen we veranderen
Maar we kunnen niets veranderen zonder het eerst onder ogen te zien

ErgoFysio

Fysiotherapie
Dry Needling
Arbeidsdeskundig advies

Wilfred Faber

Mijander

Persoonlijke ontwikkeling
Loopbaan ontwikkeling
Trainingen

Marja Steegenga