Over Marja Steegenga

Mijn drive in mijn werk als ZKM-coach®, MAFtrainer en loopbaanprofessional, is het versterken van veerkracht en persoonlijke kwaliteiten. Sinds 2003 doe ik dit vanuit mijn praktijk Mijander en daarnaast sinds 2015 ook voor Stichting HersenletselSupport. Ik vind het bijzonder om “stil te staan” en even mee te mogen lopen met het levensverhaal van mensen. Stilstaan bij werk-, functionerings- of levensvragen en vanuit hernieuwde inzichten gefundeerde keuzes maken. Vaak doe ik dit op individueel niveau maar ook in groepstrainingen of teams. Ik vind het belangrijk dat mensen daarbij met vertrouwen en compassie naar zichzelf en hun omgeving kijken en spreek hen aan op hun eigen verantwoordelijkheid en kracht.

Ik heb me gespecialiseerd in het ZKM zelfonderzoek en de MAFtraining, anders omgaan met stress. MAF heb ik ontwikkeld vanuit jarenlang ervaring met Mindfulness ACT en Focussen. Het beste van deze 3 technieken heb ik gecombineerd, waarmee krachtige resultaten worden bereikt.

Mijn klanten zijn leidinggevenden, hoog opgeleide professionals, specialisten in met name onderwijs en zorg.

Door deel te nemen aan intervisie, collegiaal overleg, volgen van trainingen en bijscholingen en ruimte te creëren voor MAFmomentjes® en creativiteit blijf ik geïnspireerd om mijn aanbod te ontwikkelen en te vernieuwen.
Als freelance publieksvoorlichter van de Hersenstichting blijf ik op de hoogte van de nieuwste hersenonderzoeken zoals de impact van stress op het brein, bewegen en slaap onderzoek. Deze kennis gebruik ik eveneens weer in de begeleiding met klanten en in trainingen.

Mijander

De naam Mij-ander staat voor zelfontplooiing en verbinding met de ander. Wanneer je met compassie, in verbinding staat met jezelf komt dit ook ten goede aan je omgeving en de verbinding met de ander.

Draad uit een kluwen
Ontwarren bewust worden
Opnieuw afstemmen

Om te ontkiemen zijn rust
ruimte en duisternis onontbeerlijk

Privacybeleid Mijander

Vanwege een nieuwe Europese wet, voor betere gegevensbescherming, de AVG (Algemeen Verordening Gegevensbescherming) is ons privacybeleid aangescherpt.

Wij beschermen je gegevens zorgvuldig en gebruiken je gegevens niet voor andere doelen. In ons privacybeleid kan je hier meer over lezen.

Kwaliteitsgarantie

Marja Steegenga, eigenaar van Mijander, is geregistreerde ZKM®-coach en erkend loopbaanprofessional , Mindfulness- en ACTtrainer.

De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma “ Valuation and Motivation” van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Een programma wat internationaal de erkenning “Excellent” heeft gekregen.
Lees meer