ZKM en werk

  • Wil je tijd nemen om stil te staan bij wat je verder wilt op het gebied van werk?
  • Heb je te maken met veranderingen in je werk door bijvoorbeeld een reorganisatie of verandering van functie?
  • Heb je het gevoel vast te lopen in je werk?
  • Doe je graag de dingen perfect, stel je hoge eisen en ben je daardoor nooit tevreden over wat je doet?
  • Heb je een nieuwe functie en tijd nodig om je plek te vinden?
  • Ben je na een periode van ziekte weer aan het re-integreren?

Herken je je in één of meerdere vragen? Dan heb je veel aan een ZKM zelfonderzoek gericht op werk. Maak een afspraak met Mijander voor een vrijblijvend intake gesprek.

Met behulp van een ZKM zelfonderzoek

  • heb je zicht op je competenties en valkuilen;
  • weet je beter wat je wilt op werkgebied;
  • heb je zicht gekregen op je situatie en handvaten gekregen hoe hier mee om te gaan.

Het ZKM zelfonderzoek

Het ZKM zelfonderzoek is een intensieve kortdurende vorm van coaching waarbij het levensverhaal uitgangspunt is. Wie je bent en wat je doet heeft vaak te maken met belangrijke gebeurtenissen in je leven. In dialoog met de ZKM®-coach wordt het eigen (levens)verhaal geordend en sta je uitgebreid stil bij de verschillende kanten van je werk. Zo wordt een antwoord gevonden op loopbaan-, zingevings- en functioneringsvragen.

De ZKM is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeld door H.J.M Hermans, emeritus hoogleraar persoonlijkheidsleer aan de Universiteit van Nijmegen. Het heeft als onderzoeksmethode de beoordeling excellent gekregen.

Werkwijze bij ZKM zelfonderzoek

Het ZKM zelfonderzoek bestaat uit vijf tot zeven gesprekken (totaal 15 uur).
Tijdens de eerste twee gesprekken breng je samen met de ZKM®-coach
belangrijke ervaringen uit je leven in beeld. Zo ontstaat er een overzicht van je levensverhaal. We staan daarbij uitgebreid stil bij de situatie op je werk.
Vragen als; “waar waarderen jouw collega”s je om, welke elementen in je werk vind je plezierig, wat vind je lastig”.
Vervolgens ga je na welke gevoelens deze ervaringen bij je oproepen. Een computerprogramma verwerkt deze gegevens.
Dit vormt de basis voor de volgende gesprekken. Terugkerende thema´s die een rode draad vormen door je leven komen
aan de oppervlakte. Je krijgt zicht op je competenties en valkuilen.
Je gaat aan de slag met je “oude en nieuwe jas”. Doordat een heldere kijk op je eigen situatie ontstaat,
kan een actieplan voor de toekomst worden opgesteld.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?
Stuur een mail naar info@mijander.nl
of neem telefonisch contact op 06 10325212 voor een intake gesprek

Om te ontkiemen zijn rust
ruimte en duisternis onontbeerlijk