Re-integratie

Hoe voorkom je dat een werknemer te snel of te langzaam weer aan de slag gaat na een periode van uitval?

  • Hoe voorkom je dat een werknemer weer in dezelfde “valkuilen” terecht komt?
  • Hoe kan je het re-integratie proces als werkgever goed ondersteunen?

      of

  •  Ben jezelf een periode uit het arbeidsproces geweest en wil je ondersteuning bij de terugkeer naar werk om te voorkomen dat je niet weer in dezelfde valkuil terecht komt?

Mijander biedt ondersteuning bij re-integratie. Terugkeer naar werk na een periode van ziekte vraagt een zorgvuldige aanpak. Het ZKM zelfonderzoek vormt vaak de basis van een re-integratietraject. Vanuit het inzicht wat ontstaat met behulp van het ZKM zelfonderzoek, wordt er gewerkt aan een stapsgewijze terugkeer op het werk en wordt zorgvuldig uitgezocht hoe voorkomen kan worden dat een dergelijke situatie niet weer gebeurt.

Afhankelijk van de situatie wordt in het re-integratie traject aandacht besteed aan:
– De reden van ziekte of uitval.(Soms speelt er bijvoorbeeld nog boosheid, teleurstelling, is er te weinig uitdaging of sprake van overbelasting.)
– Inzicht in wat de oorzaak van het verzuim is en wat men kan doen om niet weer in dezelfde situatie te belanden.
– Onderzoeken wat de belasting en belastbaarheid is en een terugkeerplan maken in overleg met de leidinggevende en/of arbo-arts.
– Stapsgewijze terugkeer, waarbij de coach het proces nauwgezet volgt vaak in overleg met de leidinggevende en/of arbo-arts.
• Coachen van de medewerker bij moeilijkheden die hij /zij tegenkomt bij hervatten van werk.

Afhankelijk van de vraag werkt Mijander samen met ErgoFysio.
ErgoFysio richt zich op het gebied van arbeidsgerelateerde klachten, fysieke beperkingen, arbeidsdeskundige interventies en ergonomisch advies. Zo kan een werkplek onderzoek (WPO) onderdeel uitmaken van het traject.

Mijander biedt maatwerk. De duur van het traject is afhankelijk van de oorzaak van het uitval. Zorgvuldig overleg met de werknemer en de werkgever is een voorwaarde.

Voor wie?

Voor mensen in organisaties die willen leren effectief om te gaan met werkstress en een gezonde balans in werk en privé willen ervaren.

Voor mensen die re-integreren in werk na ziekte of na een ingrijpende gebeurtenis zoals hersenletsel.

Wat levert het op?

De medewerker;
  • leert stress signalen tijdig herkennen en aan te geven;
  • gaat effectiever en efficiënter met zijn/haar tijd om;
  • leert prioriteiten te stellen
  • ervaart een gezonde balans in belasting en belastbaarheid en tussen werk en privé.

Zelfreflectie is je schaduwzijde accepteren en kunnen handelen