Re-integratie

  • Hoe voorkom je dat een werknemer te snel of te langzaam weer aan de slag gaat na een periode van uitval?
  • Hoe voorkom je dat een werknemer weer in dezelfde “valkuilen” terecht komt?
  • Hoe kan je het re-integratie proces als werkgever goed ondersteunen?

      of

  •  Ben jezelf een periode uit het arbeidsproces geweest en wil je ondersteuning bij de terugkeer naar werk om te voorkomen dat je niet weer in dezelfde valkuil terecht komt?

Mijander biedt ondersteuning bij re-integratie. Terugkeer naar werk na een periode van ziekte vraagt een zorgvuldige aanpak. Het ZKM zelfonderzoek vormt vaak de basis van een re-integratietraject. Vanuit het inzicht wat ontstaat met behulp van het ZKM zelfonderzoek, wordt er gewerkt aan een stapsgewijze terugkeer op het werk en wordt zorgvuldig uitgezocht hoe voorkomen kan worden dat een dergelijke situatie niet weer gebeurt.

Afhankelijk van de situatie wordt in het re-integratie traject aandacht besteed aan:
• De reden voor ziekte of reden van uitval.(Soms speelt er bijvoorbeeld nog boosheid, teleurstelling, is er te weinig uitdaging of sprake van overbelasting).
• Inzicht in wat de oorzaak van het verzuim is en wat men kan doen om niet weer in dezelfde situatie te belanden.
• Onderzoeken wat de belasting en belastbaarheid is en een terugkeerplan maken in overleg met de leidinggevende en/of arbo-arts.
• Stapsgewijze terugkeer, waarbij de coach het proces nauwgezet volgt vaak in overleg met de leidinggevende en/of arbo-arts.
• Coachen van de medewerker bij moeilijkheden die hij /zij tegenkomt bij zijn terugkeer.

Afhankelijk van de vraag werkt Mijander samen met ErgoFysio.
ErgoFysio richt zich op het gebied van arbeidsgerelateerde klachten, fysieke beperkingen en arbeidsdeskundige interventies. Zo kan een werkplek onderzoek (WPO) onderdeel uitmaken van het traject.

Mijander biedt maatwerk. De duur van het traject is afhankelijk van de oorzaak van het uitval. Zorgvuldig overleg met de werknemer en de werkgever is een voorwaarde.

Door het onmogelijke te zoeken
loop je het mogelijke voorbij

re integratie

ErgoFysio

Fysiotherapie
Dry Needling
Arbeidsdeskundig advies

Wilfred Faber

Mijander

Persoonlijke ontwikkeling
Loopbaan ontwikkeling
Trainingen

Marja Steegenga