Onderzoek effecten ZKM

Uit het laatste onderzoek naar het effect van ZKM gemeten onder 100 cliënten die anoniem de VvZB evaluatie voor cliënten heeft ingevuld blijkt dat:

  • Het ZKM traject wat betreft algemene tevredenheid gemiddeld het cijfer 8,6 heeft gekregen.
  • De ervaren effectiviteit van het ZKM traject een gemiddelde 7,7 scoort.
  • De ervaren persoonlijke ontwikkeling in het ZKM  traject gemiddeld met een 7,4 beloond is.

Resultaten uit het onderzoek van Mijander

  • De relatie met de coach / counselor          tussen 8,8 en 9,8
  • De persoonlijke ontwikkeling                    tussen 7 – 8
  • Het effect / algehele tevredenheid ZKM     8,8

Het onderzoek was zowel gericht op kwalitatieve als kwantitatieve aspecten en richtte zich ook op de kwaliteit van de vragenlijst. De evaluaties en het vervolgonderzoek voor volwassenen werden door Anke Abels gebruikt voor een masterscriptie bij Fontys Hogeschool. De uitkomsten van het vervolgonderzoek zijn zeer positief.

Publicatie ZKM evaluatieonderzoek

Facebook
Twitter
LinkedIn